כרמי הכיפורים

מראשוני הפרויקטים בעיר חולון
תוספת של 10 יח"ד על 16 יח"ד קיימות, סה"כ 26 יח"ד.
הפרויקט אוכלס בהצלחה

רחוב

יום הכיפורים 11

יחידות דיור

26

קומות

8

בניינים

1

סטטוס

אוכלס