ליווי בנקאי

ליווי בנקאי הינו עמוד התווך של הפרויקט אשר מהווה הביטחון האישי של כל בעל נכס בפרויקט במהלך תקופת הבנייה.

 

משמעות הליווי הבנקאי בפרויקטים של בנייה ובפרויקטים של התחדשות עירונית בפרט היא שכל בעל דירה מקבל ערבויות בנקאיות מטעם הבנק שמלווה את הפרויקט , כאשר החשובה שבהן היא ערבות חוק מכר.


ערבות חוק המכר נמסרת בתחילת הבנייה לבעל הקרקע אשר מפנה את הדירה שלו ובעצם נותן ליזם את המפתחות עבור ביתו- בתמורה לכך ועל מנת להבטיח את רכושו של בעל הדירה, היזם נותן ערבות בנקאית (בעלת שווי כספי) לפי ערך הדירה החדשה כך שבעל הדירה יכול להיות סמוך ובטוח שהשווי הכספי של הדירה העתידית שלו מובטח ומאחורי הבטחה זו עומד בנק שמחויב לעמוד בתנאי הערבות המפוקחת ע"י בנק ישראל והחוק.בנוסף לערבות חוק מכר פרויקט המלווה בליווי בנקאי מפיק ערבויות נוספת כגון- ערבות דמי שכירות לתקופת הבנייה, ערבות מיסים, ערבות בדק ועוד.

 

המשמעות הנוספת והלא פחות חשובה היא שליווי בנקאי הוא כמו מסננת ליזמים שאינם מתאימים לבצע פרויקטים לבניה- כלומר אם הבנק מוכן לתת ליווי בנקאי לפרויקט משמע שהוא סומך ובטוח שהיזם יסיים את הפרויקט ולכן גם מוכן לתת בשמו ערבויות בסכומי עתק.

 

חברת ישראל שאולי מבצעת את כל הפרויקטים שלה בליווי בנקאי מלא מטעם בנק הפועלים- הבנק המוביל בישראל לליווי פרויקטים בבניה גם הם יודעים שעל ישראל שאולי אפשר לסמוך ואיתנו אתם יכולים לישון בשקט.