ליווי בנקאי

ליווי בנקאי: עמוד התווך והביטחון של הפרויקט

ליווי בנקאי מהווה את עמוד התווך של כל פרויקט בנייה, והוא הביטחון האישי של כל בעל נכס במהלך תקופת הבנייה.

בפרויקטים של בנייה, ובפרט בפרויקטים של התחדשות עירונית, המשמעות של ליווי בנקאי היא שכל בעל דירה מקבל ערבויות בנקאיות מטעם הבנק שמלווה את הפרויקט. החשובה שבהן היא ערבות חוק מכר , הנמסרת בתחילת הבנייה לבעל הקרקע אשר מפנה את דירתו ומעביר את המפתחות ליזם. כדי להבטיח את רכושו של בעל הדירה, היזם מעניק ערבות בנקאית בשווי כספי לפי ערך הדירה החדשה. בכך, בעל הדירה יכול להיות סמוך ובטוח שהשווי הכספי של דירתו העתידית מובטח, כאשר מאחורי הבטחה זו עומד בנק שמחויב לעמוד בתנאי הערבות המפוקחים על ידי בנק ישראל והחוק.

בנוסף לערבות חוק המכר, פרויקט המלווה בליווי בנקאי כולל גם ערבויות נוספות כגון ערבות דמי שכירות לתקופת הבנייה, ערבות מיסים, ערבות בדק ועוד.

יתרון נוסף וחשוב של ליווי בנקאי הוא שהוא מהווה מסננת ליזמים שאינם מתאימים לביצוע פרויקטים של בנייה. אם הבנק מוכן לתת ליווי בנקאי לפרויקט, המשמעות היא שהוא סומך ובטוח שהיזם יסיים את הפרויקט, ולכן מוכן להעניק בשמו ערבויות בסכומי עתק.

חברת ישראל שאולי תכנון ובנייה מבצעת את כל הפרויקטים שלה בליווי בנקאי מלא מטעם בנק הפועלים, הבנק המוביל בישראל לליווי פרויקטים בבנייה. גם בנק הפועלים יודע שעל ישראל שאולי אפשר לסמוך, ואיתנו אתם יכולים לישון בשקט.