ה

ביאליק 67

רחוב

ביאליק 67

יחידות דיור

קומות

בניינים

סטטוס

מאוכלס