ה

אסף 13

רחוב

אסף 13

יחידות דיור

קומות

בניינים

סטטוס

מאוכלס